Tehdasten, varastojen ja tuotantotilojen työturvallisuus on erittäin tärkeä osa toimivaa ja turvallista työympäristöä. Työturvallisuudesta säädetään myös lailla (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738) Oikein ja näkyvästi tehdyt työturvallisuusmerkinnät vähentävät tehokkaasti onnettomuusriskejä, pitävät työympäristön järjestyksessä ja nostavat työn tehokkuutta. Vaikka työympäristöjen turvallisuus on parantunut vuosien mittaan, tapahtuu työtapaturmia silti edelleen liian paljon (https://www.tvk.fi/tilastot-ja-julkaisusarjat/tilastot/tyotapaturmatilastot/). Työtapaturmia voidaan vähentää työturvallisuusmerkinnöillä.

Mitä työturvallisuuden merkinnät käytännössä ovat?

Työturvallisuusmerkinnät sisältävät esimerkiksi työtekijöiden turvallisten kulkureittien merkinnät, jotka erottavat kulkureitit varsinaisesta työn tekemisen tai nosturin työskentelyalueesta, samoin suojatiet kohtiin, joissa on turvallista ylittää käytävä, varoitusmerkit trukkien työalueelle, palosammuttimien ja ensiapukaappien sijainnit, evakuointiteiden ja ovien sijainnit, koneiden työ- ja liikkumisalueet ja niin edelleen. Lisäksi voidaan merkitä vaikkapa työkalujen paikat, työpöytien ja tasojen paikat, siivousvälineiden paikat, trukkien latauspisteet, lavapaikat jne, joiden avulla työympäristö pysyy siistimpänä, järjestyksessä ja sitä kautta myös turvallisempana, nostaen samalla työn tehokkuutta.

Kulkuväylän merkintä

Kulkuväylän merkintä

Kulkuväylän merkintä

Trukin varoitusmerkki

Työturvallisuusmerkinnöissä käytettävät materiaalit

Työturvallisuusmerkinnät voidaan toteuttaa niin maalaten kuin myös erikoisteipein ja erikoistarroin tai näiden yhdistelmänä. Oikean materiaalin valinta riippuu merkittävän kohteen lattiapinnasta, lattian kunnosta, mekinnöille tulevasta kuormituksesta ja kulutuksesta sekä siitä, ovatko merkinnät pysyviksi tarkoitettu vai halutaanko niiden paikkaa muuttaa tulevaisuudessa.

Jos on tiedossa, että merkintöjen paikat tulevat muuttumaan, suosittelemme merkintöjen tekemistä tarkoitukseen kehitetyillä teipeillä, niiden poistaminen on huomattavasti helpompaa ja nopeampaa kuin maalaten tehtyjen merkintöjen poisto.

Maalien osalta voidaan käyttää esimerkiksi 2k epoksimaaleja jos lattian kunto sen mahdollistaa, epoksimaali on yksi kestävimmistä materiaaleista merkinnöille, ollen öljyn-, kemikaalien- ja rengaskulutuksen (trukit, pumppukärryt) kestävä ja myöskin helposti puhdistettava.

Muita vaihtoehtoja ovat esimerkiksi polyuretaanimaalit, betonilattiamaalit ja tiemerkintämaalit. Liuotinohenteisen tiemerkintämaalin tarttuvuus on huippuluokkaa myös vähän huonommille lattiapinnoille ja kestävyyden parantamiseksi merkinnät voidaan lakata maalauksen jälkeen, jolloin niiden kulutuskestävyys nousee epoksimaalin luokkaan.

Kulkuväylän merkintä

Lakattu merkintä

Kulkuväylän merkintä

Palopostin merkintä

Työturvallisuuden merkinnässä käytettävät symbolit

Työturvallisuussymbolit ovat standardisoituja, tällä hetkellä käytössä on ISO 7010 (https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_7010 ), joka määrittää symbolin ulkonäön ja kuvan, ISO 3864 (https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3864 ), joka määrittää symboleissa ja merkinnöissä käytettävät värisävyt RAL-järjestelmän avulla.

Jo tehtaan tai muun vastaavan laitoksen merkintöjä suunnitellessa kannattaa käyttää standardisoituja merkintöjä ja värejä, se tekee suunnittelutyöstä helpompaa ja nopeampaa sekä varmistaa sen, että kaikki merkinnät ovat varmasti asianmukaisia ja toimivia.

Tarvittaessa autamme teitä suunnittelutyössä ja myöhemmin teemme yhteistyössä teidän merkinnät kuntoon ja työympäristön turvallisemmaksi!