Liiklusmärgid

Müüme ja paigaldame liiklusmärke, infotahvleid, suunaviitasid üle Eesti.

Meie pakutud liiklusmärgid on toodetud vastavalt Eestis liiklusmärke reguleerivale seadusele EVS 613 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine”, mis garanteerib liiklusmärkide standardile vastavuse.

Liiklusmärgid valmistatatakse alumiinium- ja tsinkplekist. Valgustpeegeldavana kilena kasutatakse kvaliteetset 3M Scotchlite™ I(EG), II(HIP) ja III(DG) klassi valgustpeegeldavat liiklusmärgikilet.

Alumiiniumplekist liiklusmärkidel on I klassi kile kasutamisel 7 aastane püsivustagatis, II klassi kile kasutamisel  10 aastat ning III klassi kilega on püsivustagatis 12 aastat.

Müüme liiklusmärke koos paigaldusega või ilma. Paigaldamiseks kasutame betoonist valmistatud maa-aluseid vundamente, nutiklambreid või soovi korral ka maapealset betoonist vundamenti, mida saab vajadusel liigutada, näiteks talviti lumekoristuse eest ära.

Liiklusmärkide paigaldamise nõuded

Erateele või eramaal paikneval parklal võib omanik paigaldada liikluskorraldusvahendeid järgides ülaltoodud standardeid ja seadusandlust.

Avalikus kasutuses oleva eratee puhul on soovitatav teavitada kohalikku omavalitsust teeomaniku poolt kehtestatud piirangutest.

Liikluskorraldusvahendite paigaldamiseks avalikel teedel või maa-aladel on vajalik teeomaniku kooskõlastus. Kooskõlastusi annavad põhimaanteedel Transpordiamet, tugi- ja kõrvalmaanteedel piirkondlik Transpordiameti üksus ja linnatänavatel ning vallateedel kohalik omavalitsus.

Muu parklate  ja teede varustus

Meie valikus on ka liikluskünnised, parkimistõkendid, tähistus- ja tõkkepostid, liikluspeeglid jne.

Tooted võimalik osta koos paigaldusega või ilma.