Tehaste, ladude ja tootmishoonete tööohutus on tähtis osa heast töökeskkonnast ning on seadusega reguleeritud (https://www.riigiteataja.ee/akt/TTOS ). Hästi ja õigesti markeeritud tööohutuse märgistus aitab ennetada õnnetusi, hoiab töökoha korras ning tõstab ka efektiivsust. Hetkel on tööõnnetuste arv Eestis langustrendis, kuigi töötleva tööstuse olukord pole kiita. (https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/valdkonnad/tooelu/tooonnetused ) (https://www.ti.ee/et/statistika/tooonnetused ) Tööõnnetusi on võimalik vähendada tööohutuse märgistusega.

Mida tööohutuse märgitus sisaldab?

Tööohutuse märgistus sisaldab näiteks inimeste kõnniteed, mis eraldab jalakäiate ala tööalast või tõstuki liikumisalast. Lisaks tõstuki hoiatusmärgid, tulekustutite ja esmaabi asukohtade märgistused, trepid, sillad, evakuatsiooniteede ja uste markeerimised, masinate tööalad. Töökiiruse parandamiseks tööriistade ja töölaudade asukohtade tähistamised, aluste ladustamiskohad jne.

Kõnnitee markeerimine

Kõnnitee markeerimine

Tõstuki hoiatusmärk

Tõstuki hoiatusmärk

Materjalid tööohutuse märgistusele

Tööohutuse märgistus on võimalik teostada nii värvi- kuid ka spetsiaalsete põranda markeerimisteipide ning kleebistega. Materjali valik sõltub markeeritava hoone või ala põranda materjalist, põrandapinna olukorrast, märgistustele tulevast koormusest ning sellest, et kas tõõohutusmärgistused on mõeldud püsivaks lahenduseks või on oodata muudatusi hoone protsessides.

Kui on teada et muudatused selguvad lähiajal, soovitame kasutada teipi, sest selle eemaldamine on märgatavalt kergem kui värvi eemaldamine.

Värvidest võib kasutada näiteks 2k epoksiidvärvi kui põranda pind on hea, see on eriti tugev värv ning peab vastu ka kõige raskemale koormusele.

Muud variandid on polüuretaanvärvid, 1k teekattevärvid ja tavalised betoonvärvid, mõnesid neist on võimalik ka lakkida, millega tõstetakse nende vastupidavust kulumise vastu.

Tööohutuse märgistuses kasutatavad sümbolid

Tööohutuse sümbolid on standardiseeritud, hetkel kasutusel ISO 7010 (https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_7010 ), mis määratleb sümbolite välimuse ning ISO 3864 (https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3864 ), mis määratleb sümbolite ja tööohutuse märgistamises kasutatavad värvitoonid.

Juba tööohutuse markeerimise plaani koostades on tähtis keskenudada sobivatele standarditele, see teeb planeerimise ning töö teostamise kergemaks. Pole vaja ise välja mõelda sümbolite välimust, suurust või värvitoone, lisaks lõpptulemus on ametlik ning tööinspektsiooni järelvalvega kooskõlas-(https://www.ti.ee/et/tookeskkond-toosuhted/tootervishoid-ja-tooohutus/jarelevalve )

Koostame teile turvalise ja efektiivse töökeskkonna, alates planeerimisest kuni sobiva järelhoolduseni!